Termene si conditii

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestora, modificata si completata ulterior, SC Gewiss Romania SRL, in calitate de Organizator, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le-ati furnizat.

Prezenta conventie privind Termenii si conditiile de vizitare si utilizare ale paginilor site-ului clubgewiss.ro stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita si utiliza site-ul clubului Gewiss (clubgewiss.ro).

1. Prin acordul dvs. referitor la acesti Termeni si Conditii, dvs. declarati si garantati ca aveti 18 ani si capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul unei persoane juridice, sunteti o societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile din Romania iar reprezentantii dvs. sunt in mod valabil autorizati sa exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice alt mod a Website-ul si/sau a Serviciilor.

2. S.C.GEWISS ROMANIA S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral Termenii si Conditiile. Puteti accesa Termenii si Conditiile oricand la adresa: www.clubgewiss.ro

3. Daca nu stergeti contul inregistrat pe Website, inseamna ca v-ati exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor si Conditiilor. Daca nu sunteti de acord cu modificarile propuse, singura optiune pe care o aveti este sa stergeti contul inregistrat pe Website sau sa nu mai accesati, sa vizitati sau sa utilizati in orice mod Website-ul.

Scopul urmarit

Scopul acestor Termeni si Conditii este Acela de a defini si reglementa conditiile de utilizare a Website-ului.
1. Intregul continut al Website-ului incluzand, dar fara a se limita incluzand toate informatiile, datele, comunicarile, continutul editorialelor, software-ele, pozele, videoclipurile, muzica, desenele, sunetele si in general orice alt material prezent aici, sunt proprietatea GEWISS Romania si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificarile ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fara a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala.
Anunturile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe Website in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.

Utilizarea website-ului

Prezentul website si datele continute in acesta pot fi consultate doar in interes personal. Nici o parte din continut nu poate fi modificata, publicata, retransmisa, vanduta, copiata sau luate extrase, distribuite sau afisate in scopuri comerciale, fara acordul proprietarului (Gewiss Romania).GEWISS Romania are dreptul de a modifica în orice moment, după cum considera adecvat, continutul si procedurile functionale si operative ale website-ului actual si a serviciilor oferite.Utilizatorii sunt informati ca daca GEWISS Romania acorda permisiune ca un alt website sa trimita prin link catre clubgewiss.ro, nu este în nici un fel responsabil pentru continutul, legalitatea, natura, calitatea si veridicitatea informatiilor afisate pe orice alta adresa web care are link catre site-ul www.clubgewiss.ro.

Drepturile si Obligatiile Organizatorului

1. Organizatorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Website-ului sau eventuale neconcordante intre datele furnizate de catre utilizator si datele publicate pe Website de catre Organizator, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre utilizatori care se datoreaza faptului ca Organizatorul a modificat partial informatia astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Website.

2. Organizatorul nu ofera nicio garantie utilizatorilor ca Website-ul va fi disponibil neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea informatiilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.

Organizatorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai. Gewiss Romania nu isi asuma raspunderea pentru erorile de executie ale electricienilor inscrisi in Clubul Gewiss, sau pentru orice alte actiuni desfasurate de acestia in calitate de membru al Clubului Gewiss.

3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial o informatie in cazul in care se constata ca acesta incalca Termenii si Conditiile in orice mod, in special in cazul in care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentul Organizatorului, ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala. De asemenea Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment si alte portiuni din continutul Website-ului.

4. Organizatorul are dreptul de a sterge orice informatie sau de a bloca conturile in cazul in care exista suspiciunea ca prin intermediul informatiilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activitatilor altor utilizatori ai serviciului. De asemenea, in cazul in care informatiile publicate pe website afecteaza in mod negativ reputatia Organizatorului sau sunt in orice alt fel daunatoare pentru Organizator.

5. Potrivit legislatiei in vigoare, Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de Utilizatorii Website-ului.

Drepturile si Obligatiile Utilizatorului

1. Prin completarea formularului de inscriere in Clubul Gewiss si/sau transmiterea oricaror informatii prin alte mijloace catre Organizator spre punere la dispozitia publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile.

2. Utlizatorilor le este interzisa creearea de conturi multiple pe Website. S.C. Gewiss Romania S.R.L. isi rezerva dreptul de a face verificari pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizand adresele de e-mail, numerele de telefon si adresele IP introduse de Utilizatori.

3. In cazul in care sunt identificate conturi multiple apartinand aceluiasi Utilizator, S.C. Gewiss Romania S.R.L. va avea dreptul neingradit de stergere a acestora. In acelasi timp, S.C. Gewiss Romania S.R.L. va avea dreptul de a lua masuri suplimentare precum stergerea profilului creat si restrictionarea accesului la serviciile Website-ului impotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel de practici.

Limitarea responsabilitatii

Informatiile continute in website-ul de fata sunt publicate doar dupa verificarea atent efectuata de catre GEWISS Romania. Cu toate acestea, GEWISS Romania nu garanteaza actualizarea conținutului și a serviciilor acestui website.

În niciun caz, GEWISS Romania nu poate fi considerat responsabil pentru daunele care decurg din utilizarea acestui site, imposibilitatea de a accesa informatiile sau serviciile oferite de aceasta, calitatea sau daunele provocate prin serviciile prestate de electricieni membrii ai Clubului Gewiss.

In cele din urma, GEWISS Romania nu este responsabil pentru corectitudinea informațiilor provenind din terte surse aflate in afara controlului GEWISS Romania.

Legea aplicabila. Litigii

1. Drepturile si obligatiile partilor, mentionate in acesti Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care acestia le produc sunt guvernate de legea romana in vigoare.
2. Orice litigiu care are ca obiect o disputa in legatura cu acesti Termeni si Conditii urmeaza a fi solutionat de instantele competente din Romania.
3. Vizitarea si utilizarea acestui site se supun termenilor si conditiilor mentionate mai sus, precum si legii.