Regulamentul Clubului GEWISS

Organizator

CLUBUL GEWISS este organizat de S.C. GEWISS ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, Sos. Pipera, nr.4, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5495/2007, CIF RO 21379110, denumită în continuare "Organizator".

Dreptul de participare

Clubul Gewiss se adresează electricienilor cu domiciliul în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Membrii") . Prin înscrierea in Clubul Gewiss, membrii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Inscrierea in acest club implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

Mecanismul de inscriere

Inscrierea in Clubul Gewiss se va face în mod voluntar prin inregistrare, pe baza completării formularului de înscriere existent pe site-ul www.clubgewiss.ro si la sediul partenerilor Gewiss Romania.
Formularul va conţine următoarele date:
Nume*/Prenume*/Adresa*/Oras*/Telefon*/E-mail*/Profesia/Angajat la/Nr. Autorizare ANRE/ din data/Grad/Gen*: M/F/Alte informatii relevante despre dvs./Sunt de acord sa devin membru Club Gewiss*/Semnatura*.
Informatiile solicitate prin cuvintele care au * sunt obligatorii.
Prelucrarea datelor de mai sus va fi conforma cu Legea 677 din 21 Noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Derularea activitatii Clubului GEWISS

Organizatorul isi rezerva dreptul de a selecta membrii Clubului Gewiss pe baza criteriilor inscrise in formularul de inscriere, completarea partiala sau neconforma cu realitatea a formularului de inscriere atragand automat nulitatea calitatii de membru in Clubul Gewiss.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza, de a verifica si de a aproba spre publicare pe www.clubgewiss.ro toate mesajele/comentariile primite din partea utilizatorilor si/sau membrilor, astfel incat daca vor exista mesaje sau comentarii ofensatoare, Sc Gewiss Romania Srl nu le va publica.

Locul de desfasurare

Organizatorul va desfasura pe site-ul www.clubgewiss.ro campanii de recompensare a electricienilor in functie de proiectele pe care acestia le au in portofoliu. Electricienii inscrisi pe site vor fi prezentati utilizatorilor prin profilul creat si alocat fiecarui electrician, in functie de informatiile inscrise de acesta.
In acest sens, fiecare electrician ce se inscrie in Clubul Gewiss este de acord ca datele sale de contact sa fie disponibile pe site, astfel incat un potential client sa-l poata contacta in vederea realizarii unui proiect.
Orice vizitator al site-ului www.clubgewiss.ro poate contacta un electrician doar in scopul realizarii unui proiect in domeniul electric. Folosirea datelor de contact ale electricienilor in orice alt scop decat cel mentionat anterior este strict interzisa, iar incalcarea acestei reguli se va sanctiona conform legii.
Un reprezentant al Gewiss Romania va administra campaniile pe care Organizatorul le desfasoara si va prezenta clar cerintele si premiile, astfel incat orice electrician participant, care indeplineste criteriile campaniei in derulare, sa poata castiga.
Gewiss Romania nu isi asuma raspunderea pentru erorile de executie ale electricienilor inscrisi in Clubul Gewiss, sau pentru orice alte actiuni desfasurate de acestia in calitate de membru al Clubului Gewiss.

Perioada de desfasurare

Organizatorul va desfasura campanii de recompensare adresate membrilor clubului Gewiss, campanii care vor fi comunicate membrilor clubului Gewiss.
Toate intervalele de desfasurare ale campaniilor vor fi publicate pe site-ul clubgewiss.ro.

Acordarea premiilor

Membrii Clubului Gewiss, castigatori ai campaniilor de recompensare, vor primi personal, pe baza de proces verbal de predare primire, premiul acelei campanii, in urma validarii indeplinirii criteriilor fiecarei campanii.
Nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani sau in alte obiecte. De asemenea, nu este permisa cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

Protectia datelor personale

Prin inscrierea in Clubul Gewiss, fiecare participant isi da acordul in mod expres si neechivoc, cu privire la colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind profilul de electrician (informatiile din formularul de inscriere).

Taxe si impozite

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor, contributiilor sau ale altor obligatii financiare legate de premiile oferite pe care le poate datora castigatorul, cu exceptia impozitului aplicabil veniturilor din alte surse datorat de Participanti in legatura cu premiile acordate in Campanie.
Organizatorul va calcula, declara, suporta si plati la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate, stabilit conform art. 115 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Eventualele costuri de transport al premiilor catre castigatori vor fi suportate de Organizator.

Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi membrii Clubului Gewiss se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instantele judecătoresti române competente.

Regulament

Regulamentul este intocmit in conformitate cu legile din Romania si este disponibil pe site-ul www.clubgewiss.ro la sectiunea „Regulament”.
Calitatea de membru al Cluului Gewiss presupune acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului regulament si obligativitatea respectarii acestora.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului regulament, in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor.
Modificarile regulamentului intra in vigoare imediat ce acestea au fost publicate online.
In cazul nerespectarii prezentului regulament, premiile castigate nu se acorda.

Contact

Pentru informatii suplimentare cu privire la Clubul Gewiss, va rugam sa ne scrieti la adresa de e-mail gewiss@gewiss.com.ro.